NGC 4038 4039 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

สุขสันต์สัปดาห์แห่งเทศกาลสงกรานต์ด้วยกาแล็กซีรูปร่างสดใส แม้ว่าจะชื่อหนวดแมลงแต่ก็คล้ายมินิฮาร์ทนะครับ

กาแล็กซีหนวดแมลง (Antennae Galaxies) เป็นกาแล็กซีที่เกิดจาก 2 กาแล็กซีชนกัน ได้แก่ NGC 4038 และ NGC 4039 อยู่ในบริเวณกลุ่มดาวนกกา (Corvus) ห่างจากโลกประมาณ 45 ล้านปีแสง

แรงโน้มถ่วงที่รุนแรงส่งผลให้มวลสารบางส่วนถูกเหวี่ยงออกไปไกลกว่าแสนปีแสง เกิดเป็นหางที่ทอดยาวออกไปในอวกาศทั้งสองข้าง จึงเป็นที่มาของชื่อ “หนวดแมลง”

การชนกันของกาแล็กซีส่งผลให้ประมาณฝุ่นและแก๊สบริเวณใจกลางมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันของสสารระหว่างดาว จึงทำให้กาแล็กซีประเภทนี้มีอัตราการเกิดใหม่ของดาวฤกษ์ที่สูงมาก เรียกว่า “Starburst Galaxy”

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803