NGC 4945 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

NGC 4945 เป็นกาแล็กซีทรงกังหันมีคาน อยู่บริเวณกลุ่มดาวคนครึ่งม้า (Centaurus) ห่างจากโลกประมาณ 13 ล้านปีแสง เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีลักษณะเหมือนกันกาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุด
รูปร่างที่แท้จริงของกาแล็กซีนี้มีลักษณะเป็นจานคล้ายกับกาแล็กซีอื่น ๆ แต่ด้วยมุมมองที่สังเกตจากโลก เป็นด้านที่สังเกตเห็นได้เพียงขอบของกาแล็กซีเท่านั้น
บริเวณใจกลางมีส่วนที่สุกสว่างกว่าบริเวณอื่น เกิดจาก “หลุมดำมวลยวดยิ่ง” กำลังดูดกลืนมวลสารเข้าไปอย่างบ้าคลั่งแล้วปลดปล่อยแสงออกมา จึงเรียกกาแล็กซีประเภทนี้ว่า “แอ็คทีฟกาแล็กซี (Active Galaxy)”

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803