NGC 2808 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

NGC 2808 เป็นกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวกระดูกงูเรือ (Carina) หนึ่งในกระจุกดาวที่ใหญ่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ประกอบด้วยดาวฤกษ์มากกว่าหนึ่งล้านดวง มีอายุประมาณ 12,500 ล้านปี และไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
ในปี พ.ศ. 2550 นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปาดัว ประเทศอิตาลี ได้ตรวจสอบภาพของ NGC 2808 ที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลถ่ายไว้ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 ทำให้ทราบว่า NGC 2808 ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 3 รุ่น ซึ่งอาจเกิดจากซากของกาแล็กซีแคระที่ชนกับกาแล็คซีทางช้างเผือก ทำให้ก๊าซและฝุ่นรวมเข้ากับกระจุกดาวทรงกลม จึงเกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์หลายรุ่น คาดว่ามีต้นกำเนิดตั้งแต่ 200 ล้านปี ก่อนการก่อตัวเป็นกระจุกดาว

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803