M104 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

Messier 104 หรือ กาแล็กซีหมวกแม็กซิกัน (Sombrero Galaxy) เป็นกาแล็กซีรูปเลนส์ (Lenticular galaxy) อยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว (Virgo) ห่างจากโลกประมาณ 9.55 ล้านพาร์เซก หรือ 31 ล้านปีแสง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50,000 ปีแสง กาแล็กซีนี้หันด้านขอบเข้าหาโลก ทำให้แผ่นจานฝุ่นหนาทึบที่ล้อมรอบกาแล็กซีปรากฏเป็นเหมือนแถบเส้นตรงพาดใจกลาง
เมื่อเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือก กาแล็กซีนี้ถือว่ามีกระจุกดาวทรงกลมอยู่จำนวนมาก ประมาณ 1,200 ถึง 2,000 กระจุก จากงานวิจัยพบว่า จำนวนกระจุกดาวทรงกลมในกาแล็กซีหนึ่ง จะแปรผันตรงกับขนาดของส่วนโป่ง (Bulge) ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี คือ ยิ่งมีจำนวนกระจุกดาวทรงกลมเยอะ ส่วนโป่งของกาแล็กซีก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น
กาแล็กซี M104 มีค่าความสว่างปรากฏประมาณ +8 มีขนาดเชิงมุม 9x4 ลิปดา สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง ด้วยรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นสนใจ

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803