NGC 7424 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

NGC 7424 กาแล็กซีประเภทกังหันมีคาน ห่างจากโลก 37.5 ล้านปีแสง อยู่บริเวณกลุ่มดาวนกกระเรียน (Grus) มีค่าความสว่างปรากฏ 11.0 ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
เส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดประมาณ 100,000 ปีแสง ใกล้เคียงกับขนาดของกาแล็กซีทางช้างเผือก มี “แขน” ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกลุ่มแก๊สและฝุ่นอยู่จำนวนมาก ทำให้มีอัตราการเกิดดาวฤกษ์สูง จึงมีสีขาวและสีฟ้าสว่างเด่นชัด ในขณะที่ส่วนสีส้มและแดงแสดงถึงดาวฤกษ์ที่อายุมาก
ความน่าสนใจของกาแล็กซีนี้ คือ บริเวณแกนกลางของกาแล็กซีมีลักษณะคล้ายวงแหวนล้อมรอบอยู่ และรวมถึงเมื่อพิจารณาความสว่างของแขนกาแล็กซีแล้ว พบว่าความสว่างที่ใจกลางของกาแล็กซีนั้นน้อยมาก ไม่เด่นชัดเหมือนกาแล็กซีอื่น ๆ จึงยังคงมีการศึกษากาแล็กซีนี้จนถึงปัจจุบัน

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803