M30 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

M30 หรือ NGC7099 เป็นกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวแพะทะเล (Copricronus) ห่างจากโลกประมาณ 27,100 ปีแสง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 93 ปีแสง อายุประมาณ 12 ล้านปี มีมวลรวมกันประมาณ 160,000 เท่าของดวงอาทิตย์ ชาร์ล เมซีเย นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ค้นพบวัตถุท้องฟ้านี้ ในปี พ.ศ.2307 สามารถสังเกตได้ด้วยกล้องสองตา และสังเกตได้ดีที่สุดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

M30 เป็นกระจุกดาวทรงกลมที่มีดาวฤกษ์หนาแน่นในกาแล็กซีทางช้างเผือก คาดว่าระบบดาวคู่ในกระจุกดาวมีการถ่ายเทมวลสารระหว่างกัน ทำให้ดาวฤกษ์อายุมาก (สีแดง) กลับมาอ่อนวัยอีกครั้ง (สีน้ำเงิน) นักดาราศาสตร์จึงขนานนามเหตุการณ์นี้ว่าเป็น กระบวนการแวมไพร์

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803
เรียบเรียง : กฤษดา รุจิรานุกูล - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.