M15 LRGB

Download ไฟล์ต้นฉบับ

M15 หรือ NGC7078 เป็นกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวม้าปีก (Pegasus) ห่างจากโลกประมาณ 33,600 ปีแสง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 175 ปีแสง อายุประมาณ 12 พันล้านปี ประกอบด้วยดาวฤกษ์มากกว่าแสนดวง และมีความหนาแน่นมากที่สุดที่รู้จักในกาแล็กซีทางช้างเผือก ค้นพบโดย ชอง โดมีนิก มาราลดี (Jean-Dominique Maraldi) นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ในปี พ.ศ.2289

M15 มีความสว่างสัมบูรณ์ -9.2 ซึ่งมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 360,000 เท่า มีความสว่างปรากฏ 6.2 สังเกตได้ด้วยตาเปล่า และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กขึ้นไป นักดาราศาสตร์คาดว่ามีหลุมดำอยู่บริเวณใจกลางของกระจุก
ดาวเทียมอูฮูรู (Uhuru) และ กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา (Chandra X-ray Observatory) ตรวจพบแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ภายในกระจุกดาวนี้ และยังเป็นแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์แหล่งแรกที่ค้นพบในกลุ่มดาวม้าปีก

ภาพ : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์/ กีรติ คำคงอยู่
TRT-SBO/ CDK17/ FLI16803