การใช้ Luminance Filter เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ

ในขั้นถัดไป เราจะใช้ประโยชน์จาก Luminance Filter (LUM) เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ ภาพถ่าย ดาราศาสตร์บางกรณีจะมีการถ่ายแยกสี เพื่อได้รายละเอียดสี แต่การถ่ายแยกสีนั้นจะทำให้ข้อมูลที่ได้รับน้อยลง ไป เนื่องจาก filter จะกรองแสงออกไปเสียส่วนมาก ในบางครั้งจึงมีการชดเชยด้วยการถ่ายภาพ Lum ซึ่งเทียบ เท่ากับแสงที่ได้จาก Red Green และ Blue พร้อมๆ กัน อีกภาพหนึ่ง Luminosity layer ที่ใส่ลงไป จะเป็นตัวอ้างอิงว่าบริเวณใดของภาพควรจะปรับให้มีความสว่างมาก และบริเวณ ใดที่ควรจะมีความสว่างน้อย โดยภาพ RGB เดิมจะเปรียบได้กับผืนผ้าใบที่มีสีอยู่แล้ว และ Luminosity เป็น เพียงตัวลงน้ำหนักและรายละเอียดเพื่อให้ภาพสีมี contrast ที่ดีขึ้นการใช้ภาพ Lum เพื่อเข้ามาเพิ่มรายละเอียดแสงของภาพ ทำได้ดังนี้

  1. เปิดภาพ Lum.tif ที่ได้รับการปรับจาก FITS Liberator แล้ว ลงไปใน photoshop

 

14

ภาพที่ 15

 

  1. ตัดและแปะไฟล์ Lum.tif ลงในภาพสีที่เราแต่งเอาไว้แล้ว ไฟล์ Lum.tif จะกลายเป็นอีก layer หนึ่งซึ่งทับภาพ และการปรับสีของเราเอาไว้

 

16

ตัวอย่าง 16

 

  1. ซ้อน layer Lum ให้ตรงกับ layer เบื้องหลัง โดยอาจทำได้จากการปรับ Opacity (วงกลมสีแดง) จากนั้นใช้ Move Tool (วงกลมสีเหลือง) และเลื่อนโดยใช้เมาส์หรือลูกศรบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนจนกระทั่งดาวในภาพเลื่อน มาตรงกัน

 

17

ภาพที่ 17

 

  1. เมื่อซ้อนกันเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยน ประเภท Layer เป็น Luminosity (วงกลมสีแดง) และปรับ Opacity ขึ้นมา เป็น 100% อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าภาพที่ได้มีสีจืดลงไปบ้าง แต่เราสามารถแก้ได้ด้วย Curves adjustment และ การปรับ Opacity

 

18

ภาพที่ 18

 

  1. สร้าง Adjustment Layer Curves ใหม่ และเลือกให้ layer นั้น clip เข้ากับ Luminosity Layer ของเราเพียง เท่านั้นโดยการกดที่ปุ่มในวงกลมสีแดงในหน้าต่าง layer จะพบว่าในบริเวณ layer จะมีลูกศรอยู่ด้านหน้าเพื่อ แสดงว่า adjustment layer กำลังถูกบังคับใช้กับ layer ใด (วงกลมสีแดงล่างขวา)

 

19

ภาพที่ 19

 

  1. ปรับ curves ของ luminosity layer และ opacity จนได้สีและน้ำหนักที่เหมาะสม ในบางครั้งอาจจะต้องกลับ ไปปรับ curves ในภาพ RGB อีกครั้ง

  1. ปรับแต่งสุดท้ายตามความเหมาะสม จนได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ หากเราใช้ Luminosity layer ให้เหมาะสม เราสามารถทำให้เราได้ภาพที่มี contrast ที่ดีขึ้นได้ เช่นภาพด้านล่างก่อนใช้ Luminosity layer (ซ้าย) และหลัง ได้ใช้เทคนิค Luminosity layer (ขวา)

 

20 21
ภาพที่ 20  ภาพที่ 21

 

นอกจากนี้ เราอาจใช้ Unsharp Mask เพื่อเพิ่มความคมชัดของ Luminosity Layer และใช้ layer mask เพื่อ ปรับปรุงเป็นส่วนได้ รวมไปถึงการปรับ hue saturation ฯลฯ ได้อีกมาก จนกระทั่งได้ภาพที่ต้องการ