การประมวลภาพถ่ายดาราศาสตร์

การใช้ Luminance Filter เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ

การใช้ Luminance Filter เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ

ในขั้นถัดไป เราจะใช้ประโยชน์จาก Luminance Filter (LUM) เพื่อเพิ่ม contrast ของภาพ ภาพถ่าย ดาราศาสตร์บางกรณีจะมีการถ่ายแยกสี เพื่อได้รายละเอียดสี แต่การถ่ายแยกสีนั้นจะทำให้ข้อมูลที่ได้รับน้อยลง ไป เนื่องจาก filter จะกรองแสงออกไปเสียส่วนมาก ในบางครั้งจึงมีการชดเชยด้วยการถ่ายภาพ Lum ซึ่งเทียบ เท่ากับแสงที่ได้จาก Red Green และ Blue พร้อมๆ กัน อีกภาพหนึ่ง Luminosity layer ที่ใส่ลงไป จะเป็นตัวอ้างอิงว่าบริเวณใดของภาพควรจะปรับให้มีความสว่างมาก และบริเวณ ใดที่ควรจะมีความสว่างน้อย โดยภาพ RGB เดิมจะเปรียบได้กับผืนผ้าใบที่มีสีอยู่แล้ว และ Luminosity เป็น เพียงตัวลงน้ำหนักและรายละเอียดเพื่อให้ภาพสีมี contrast ที่ดีขึ้นการใช้ภาพ Lum เพื่อเข้ามาเพิ่มรายละเอียดแสงของภาพ ทำได้ดังนี้

Read more ...

การรวมภาพสี RGB ด้วยโปรแกรม photoshop

การรวมภาพสี RGB ด้วยโปรแกรม photoshop

หลังจากเราได้ปรับแต่งไฟล์ FITS เป็นภาพ TIFF ทั้งสามฟิลเตอร์ RGB แล้ว เราสามารถนำมารวมกันเป็นภาพ สีได้ ในที่นี้จะสาธิตการรวมภาพสีด้วยโปรแกรม photoshop ในขั้นตอนนี้ เราได้ใช้ไฟล์ตัวอย่างที่ได้จากการใช้โปรแกรม FITS Liberator ตามขั้นตอนที่สามารถอ่านได้ ที่นี่

Read more ...

การเตรียมไฟล์ FITS ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้งานได้ด้วย FITS Liberator

การเตรียมไฟล์ FITS ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้งานได้ด้วย FITS Liberator

ก่อนที่เราจะนำไฟล์ FITS ไปใช้ทำเป็นรูปใดๆ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนไฟล์ FITS ให้อยู่ ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้เสียก่อน โดยการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไฟล์ TIFF โดย เราสามารถทำได้ด้วยโปรแกรม FITS Liberator ที่เขียนขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ESA/ESO/NASA

Read more ...

รู้จักไฟล์ FITS

รู้จักไฟล์ FITS

Flexible Image Transport System (FITS) คือระบบไฟล์มาตรฐานที่ใช้ในการถ่าย ภาพทางดาราศาสตร์ ข้อมูลในไฟล์ FITS จะสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ก็คือส่วน ของ header ที่จะระบุค่าต่างๆ ในการถ่ายภาพเอาไว้ เช่น ตำแหน่งพิกัดที่ถ่าย วัน เวลา อุณหภูมิ CCD ที่ตั้งหอดูดาว การหมุนของ CCD เวลาเปิดหน้ากล้อง ฯลฯ และส่วนที่ เหลือจะเป็นส่วนของข้อมูล

Read more ...

รู้จัก CCD สำหรับการถ่ายภาพดาราศาสตร์

รู้จัก CCD สำหรับการถ่ายภาพดาราศาสตร์

ในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บภาพทางดาราศาสตร์ทั่วไปก็ คือกล้อง CCD (Charged-coupled Device) ซึ่งก็เป็นเซนเซอร์ใกล้เคียงกับที่ใช้ใน กล้องโทรศัพท์มือถือ และกล้องถ่ายภาพทั่วๆไป หลักการทำงานของ CCD โดยคร่าวๆ ก็เพียงแค่เมื่อมีอนุภาคของแสงหรือโฟตอนตกลงบน pixel ใน CCD ตัวชิพ CCD จะ เปลี่ยนสัญญาณแสงในรูปของประจุเก็บเอาไว้ และเมื่อทำการปิดชัตเตอร์ประจุที่เก็บเอา ไว้ทุก pixel บน CCD ก็จะถูกถ่ายโอนออกมาเพื่อทำการอ่านค่าที่ได้

Read more ...