mhesi logo narit logo ipst mini

 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565

ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 


>>>>สมัครเข้าร่วมอบรมครูดาราศาสตร์ขึ้นต้น ครั้งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่<<<<

 

* สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี และ ครั้งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2565 แทน

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 ณ จ.สุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2565 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<
กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม >> คลิ๊กที่นี่ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี


สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก (ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

 

 05 01

โรงแรมบรรจงบุรี

ติดต่อ : 077-264888

Website : https://www.facebook.com/bunjong.surat

 

 05 02

โรงแรมตะวัน อันดา การ์เด้น

ติดต่อ : 084-3000777

Website : https://www.facebook.com/tawan.anda.garden/

 

05 03 

โรงแรมสุชลธี รีสอร์ท

ติดต่อ : 098-3682888

Website : https://www.facebook.com/sucholtee

 

 05 04

โรงแรม Hop Inn Surat Thani

ติดต่อ : 02-659-2828

Website : https://www.hopinnhotel.com/our-hotels/hop-inn-surat-thani