นาซาเผยพบดาวเคราะห์คล้ายโลก

Share

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา ได้ออกมายืนยันว่าได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ระบบใหม่ จำนวน 2 ระบบ โดยมีดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกที่อยู่ในเขตที่สามารถอยู่อาศัยได้ (Habitable Zone) ซึ่งหมายถึงบริเวณที่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ในระยะทางที่เหมาะสมจนทำให้น้ำสามารถดำรงอยู่ในสถานะของเหลวบนพื้นผิวได้

ภาพที่ 1 แสดงขนาดเปรียบเทียบของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและดาวเคราะห์ในระบบเคปเลอร์ 62 (Kepler-62 System)

 

        ระบบแรก เคปเลอร์ 62 ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 5 ดวง คือ เคปเลอร์ 62b 62c 62d 62e และ 62f ซึ่ง 3 ใน 5 ดวง มีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเรา (เคปเลอร์ 62b 62f และ 62e ตามลำดับ) ส่วนอีกระบบหนึ่งคือ เคปเลอร์ 69 ประกอบด้วยดาวเคราะห์ 2 ดวง คือ เคปเลอร์ 69b และ 69c

        ดาวเคราะห์สองดวงแรกจากระบบดาวเคราะห์ที่มีดาวฤกษ์ขนาดเล็กกว่าและอุณหภูมิต่ำกว่าดวงอาทิตย์ของเราได้แก่ เคปเลอร์ 62f มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ 40 % เคราะห์ดวงนี้โคจรอยู่บริเวณที่มีระยะห่างจากดาวฤกษ์ที่ค่อนข้างจะพอดีในเขตที่สามารถอยู่อาศัยได้ อีกดวงหนึ่งคือ เคปเลอร์ 62e มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ 60% โคจรอยู่บริเวณขอบในสุดของเขตที่สามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งดาวเคราะห์ทั้งสองมีแนวโน้มว่าจะเป็นดาวเคราะห์หิน

 

ภาพที่ 2 แสดงวงโคจรของดาวเคราะห์เคปเลอร์ 62e และ 62f เปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 

        ส่วนดาวเคราะห์ดวงที่สาม เคปเลอร์ 69c มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 70% โคจรรอบดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดวงอาทิตย์ ซึ่งนักดาราศาสตร์ยังไม่มั่นใจว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบ แต่เวลาที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ใช้ในการโคจรรอบดาวฤกษ์คือ 242 วัน ซึ่งคล้ายกับดาวศุกร์ในระบบสุริยะของเรามาก

 

ภาพที่ 3 แสดงขนาดเปรียบเทียบของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและดาวเคราะห์ในระบบเคปเลอร์ 69 (Kepler-69 System)

 

ภาพที่ 4 แสดงวงโคจรของดาวเคราะห์เคปเลอร์ 69b และ 69c เปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 

        ถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ว่า สิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวได้หรือไม่ แต่ก็ถือว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าเพื่อขยับเข้าใกล้กับความหวังที่จะค้นพบโลกใบใหม่ ซึ่งอาจจะมีพื้นผิวเป็นแหล่งน้ำ สามารถดำรงชีวิตได้ หรือเป็นเขตที่เอื้อต่อการอาศัย ไม่ร้อน หรือไม่หนาวเย็นจนเกินไป

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบล่าสุด และอยู่ในเขตที่สามารถอาศัยได้

 

 

เคปเลอร์ 62f

เคปเลอร์ 62e

เคปเลอร์ 69c

ระยะห่างจากโลก

1,200.3 ปีแสง

1,200.3 ปีแสง

1,930.0 ปีแสง

ปีที่ค้นพบ

2556

2556

2556

วิธีค้นพบ

การผ่านหน้า (Transit)

การผ่านหน้า (Transit)

การผ่านหน้า (Transit)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1.41 เท่าของโลก

1.61 เท่าของโลก

1.71 เท่าของโลก

อุณหภูมิ

208 K (-65.15 C)

270 K (-3.15 C)

299 K (25.85 C)

คาบการโคจร

267.29 วัน

122.39 วัน

242.46 วัน

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

เรียบเรียงโดย

นายชนากานต์ สันติคุณาภรณ์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศทางดาราศาสตร์

สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)