สำนักพระราชวังตรวจความพร้อมหอดูดาวแห่งชาติ

Share

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 สำนักพระราชวังเข้าตรวจความพร้อมของสถานที่และภายในหอดูดาวแห่งชาติ ก่อนที่จะมีพิธีเปิดดูดาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มกราคม 2556