สำนักพระราชวังตรวจความพร้อมหอดูดาวแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 สำนักพระราชวังเข้าตรวจความพร้อมของสถานที่และภายในหอดูดาวแห่งชาติ ก่อนที่จะมีพิธีเปิดดูดาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มกราคม 2556

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเยี่ยมชม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน 30 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...