สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

Share

22 มกราคม 2556 เชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

และในช่วงค่ำ โปรดให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งกล้องโทรทรรศน์ถวาย เพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า

 

โดยมี ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ - ประธานคณะกรรมการบริหาร สดร. รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  และ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมนำผู้อำนวยการหอดูดาวจากทั่วโลก  นักวิจัย สดร. นักวิจัยและนักดาราศาสตร์จากทั่วโลก เข้าเฝ้าและถวายรายงาน

        เวลาประมาณ 20:30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินถึง “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” เสด็จไปยังห้องควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ทรงทอดพระเนตรการทำงานและการควบคุมกล้องโทรทรรศน์พร้อมระบบโดมอัตโนมัติ  การกวาดพิกัดของกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้า เช่น กาแล็กซี เนบิวลา Supernova และวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึกต่างๆ  ทรงถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีจากกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ด้วยพระองค์เอง โดยมี รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน


ภายในห้องควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร

 

      จากนั้นรองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  ได้นำผู้อำนวยการหอดูดาว และนักดาราศาสตร์จากประเทศต่างๆ เข้าเฝ้า ได้แก่ Prof. Norio  Kaifu, International Astronomical Union (IAU) President ; Prof. John B. Hearnshaw, University of Canterbery, New Zealand ; Prof. Michael Bode, Director, The Astrophysics Research Institute, Liverpool John Moores University, UK ; Prof. Albert Zijlstra, Director, Jodrell Bank Centre for Astrophysics University of Manchester, UK ; Prof. Michael Kramer and Dr. Busaba Kramer, Max-Planck Institute for Radio Astronomy, Germany ; Prof. Peter Thomasson, Auckland University of Technology, New Zealand ; Dr. Craig Smith, Chief Executive Officer, EOS Space Systems Pty. Limited, Australia ; Dr. Andrew Rakich, European Southern Observatory, Germany

 


Prof.Michael Kramer and Dr. Busaba Kramer, Max-Planck Institute for Radio Astronomy Germany

Dr.Norio Kaifu, National Astronomical Observatory of Japan and IAU President


Dr.Craig Smith, Chief Executive Officer EOS Space S ystems Pty Limited.
 

        หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณชั้น 3 ของอาคารควบคุม  เพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กที่ สดร. ตั้งถวาย ทรงทอดพระเนตรดวงจันทร์ เนบิวลา M42 กระจุกดาว และวัตถุท้องฟ้าต่างๆ

 

 

        ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้อำนวยการหอดูดาว และนักดาราศาสตร์จากประเทศต่างๆ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นล้นพัน หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรมในเวลาประมาณ 22:30 น. 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth

Additional information