การสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่

สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ได้มีการบันทึกความเข้าใจตกลงที่จะทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ซึ่งโครงการจัดสร้างและพัฒนาระบบเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์สำหรับหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการแรกที่ใช้ประโยชน์จากการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

หอดูดาวแห่งชาติได้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพความเร็วสูง สำหรับศึกษาปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในระดับมิลลิวินาที

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับ Warwick University และ University of Sheffield โดยมี  Prof. Vik Dhillon และ Mr.Trevor Gamble มาทำการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง " ULTRASPEC” ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2556 

อ่านเพิ่มเติม...

หอดูดาวแห่งชาติ ติดตั้ง Counter Balance เพื่อรองรับ ULTRASPEC จากประเทศอังกฤษ

ในเดือนพฤษภาคมนี้ สดร. จะได้รับอุปกรณ์ ULTRASPEC (High-speed, Spectroscopic Camera base on Low-Light-Level CCDs) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สดร. กับ University of Sheffield และ Warwick University ประเทศอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

22 มกราคม 2556 เชียงใหม่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน พิธีเปิด ?หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา?

๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ –  เชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...

Additional information