Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น

Share

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครครูอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558 โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพรชบุรี

  

 

กำหนดการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที่ 4 วันที่  18 - 20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ครั้งที่ 5 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/BasicTeacher58

สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 053-225569 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการ)

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นต้น