ครั้งที่ 3 จ.สุพรรณบุรี

Share

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 9- 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล

******************************************************************************

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

>>กำหนดการโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 จ.สุพรรณบุรี<<

>>หนังสือเชิญและประกาศรายชื่อ<<

>>ตรวจสอบรายชื่อ<< คลิกที่นี่

 

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

      

 

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

          

 

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

1.       โรงแรมวิสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล

ติดต่อ   : 035-526111, 081-3564136 website : http://www.vasidteecityhotel.net

 

2.       โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ โฮเทล

ติดต่อ   : 035-501290-3  website : http://sriuthonggrand.com

 

3.       โรงแรมเลิศธานี

ติดต่อ   : 035-525755-6  website : http://lertthanee.com

 

4.       โรงแรมพชร สุพรรณบุรี

ติดต่อ   :035-521637  website :http://patchara.hong-pak.com

           

Additional information