สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี2561

Share

  

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน    โดยสามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

           1. ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

           2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” https://goo.gl/EdWUDsพร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม

           3. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบ google form https://goo.gl/forms/E43wgoVbwOIBzhdn1  พร้อมแนบ “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” และ “สำเนาบัตริประชาชน” ในระบบรับสมัคร

           4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่หน้าเว็ปไซด์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

วันที่จัดกิจกรรมอบรม            สถานที่จัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จ.ตาก                         15-17 ธันวาคม 2560          องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (เปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่)

ครั้งที 2 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์          19-21 มกราคม 2561        ห้องประชุมดุสิตา กองบิน 5 (อ่าวมะนาว)

ครั้งที่ 3 ณ จ.สุพรรณบุรี                 9-11 กุมภาพันธ์ 2561        โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล สุพรรณบุรี

ครั้งที่ 4 ณ จ.มุกดาหาร                  9-11 มีนาคม 2561            โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร

ครั้งที่ 5 ณ จ.สงขลา                      2-4 พฤษภาคม 2561        โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

ครั้งพิเศษ จ.อุดรธานี                     25-27 เมษายน 2561        โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อุดรธานี

 

กำหนดการรับสมัคร

       ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตาก                 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      8 ธันวาคม 2560(เปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่)      

      ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      12 มกราคม 2561

       ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี         รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      2 กุมภาพันธ์ 2561

       ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดมุกดาหาร        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      2 มีนาคม 2561

       ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      20 เมษายน 2561

       ครั้งพิเศษ จ.อุดรธานี                  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      เมษายน 2561

 

จำนวนรับสมัคร

           โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561 ดำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คนโดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

           การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมได้ส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรียบร้อยแล้ว และมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่  http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basicหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-225569 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

หมายเหตุ

1.ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

2.เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (Flash Drive) มาใช้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

3.ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ภาคกลางคืนได้

4.หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

 

ตัวอย่างใบสมัคร

แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น

 

Additional information