ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี

Share

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 256/

ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562

>>>>สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ฯ ครั้งที่ 4 คลิกที่นี่<<<<

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี

>>หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้นฯ<<

 

>>ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่นี่<<

>>กำหนดการ<<

 

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลโรงแรมที่พัก