ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

Share

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 16 -18 ธันวาคม 2559

ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

กำหนดการ

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

>>Link ประกาศ<<

>>Link รายชื่อ<<

 

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : ณ โบราณสถานวัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

 

        1. โรงแรมชากังราว

             ติดต่อ : 055-714900-4

             website : http://www.chakungraoriverview.com

 

        2. โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทน

             ติดต่อ : 055-711211

             website : http://www.navaratheritage.com

 

        3. โรงแรมเพชร

             ติดต่อ : 055-712810-5

            website : http://www.phethotel.com

 

        4. โรงแรมกรีนปาร์ค กำแพงเพชร

             ติดต่อ : 055-716111

             website : https://www.facebook.com/Greenparkhotel.KP

 

        5. โรงแรมมาร์ลิน รีสอร์ท

            ติดต่อ : 055-840725

            website : https://www.facebook.com/pages/โรงแรมมาร์ลินรีสอร์ท-กำแพงเพชร/256989011077641

 

        6. โรงแรมเรือนริมธาร รีสอร์ท

             ติดต่อ : 055-840598

             website : -

 

Additional information