ครั้งที่ 4 จ.อุดรธานี

logo ipst mini     narit logo s nma icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) จ.อุดรธานี


>>>>เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม<<<<

ดาวน์โหลดประกาศ

         หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ จ.อุดาธานี เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดอุดรธานี
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<

สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( ศูนย์สามพร้าว ) จ.อุดรธานี

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ( ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด )
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
ติดต่อ : 042 240 444

Website : https://www.prajaktrahotel.com/home/

9490e686233fe07c5ba7634ed8fbeded

โรงแรม The Lake Udon
ติดต่อ : 099 463 4443

Website : https://www.facebook.com/thelakeudon/

91def8e46e071b4526c48c494cdc94e1

โรงแรม สลีพดี ZLEEP D Hotel
ติดต่อ : 042 111 565
Website : https://www.facebook.com/zleepd

4960827 18052414490065734820

โรงแรมตระการตาเพลส
ติดต่อ : 098 264 7225

Website : http://www.takantaplace.com/t/9-uncategorised/71-2014-05-02-08-12-34

HI534180640