Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

หน้าแรก

Share

  

ข่าวสาร

25 ต.ค. 2651  / หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฯ 

1 ต.ค. 2561  / เปิดรับสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี2562

-  1 ต.ค. 2561  / ยินดีตอนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี2562” 

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

           วันที่จัดกิจกรรมอบรม                     สถานที่จัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่             9 - 11 พฤศจิกายน 2561              โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี       30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น             25 - 27 มกราคม 2562                   อวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี                  27 - 29 มีนาคม 2562                     ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา                 8 - 10 เมษายน 2562                     โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเทล จ.สงขลา

 

กำหนดการรับสมัคร

      ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      8 พฤศจิกายน 2561

      ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      23 พฤศจิกายน 2561

      ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      18 มกราคม 2562

      ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      18 มีนาคม 2562

      ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสงขลา           รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่      31 มีนาคม 2562

 

หมายเหตุ

  1. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่พักให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
  2. เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (Notebook Computer) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB (Flash Drive) มาใช้ระหว่างการฝึกอบรมด้วย
  3. ครูหรือโรงเรียนที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ภาคกลางคืนได้
  4. ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ในภาคกลางคืน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด
  5. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)