กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน

Share

รูปแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

รูปแบบที่ 1

กำหนดการ

18.30 – 19.00 น.       เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 19.15 น.       เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

19.15 – 20.00 น.       กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

  

 

รูปแบบที่ 2

กำหนดการ

16.00 – 16.15 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

                                 ดอยอินทนนท์ หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์

16.15 – 17.30 น.      บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”

18.30 – 19.00 น.       เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 19.15 น.       เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

19.15 – 20.00 น.       กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

   

 

รูปแบบที่ 3

กำหนดการ

15.00 – 15.15 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หอดูดาวแห่งชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

                                 หลักกิโลเมตรที่ 44 ถนนจอมทอง-อินทนนท์

15.15 – 16.30 น.     ศึกษาดูงาน - การปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์ประจำหอดูดาว

                                      - หลักทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร

                                      - รูปแบบการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร

                                        และกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ

18.30 – 19.00 น.       เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 20.00 น.       กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

   

 

 

กิจกรรมแนะนำสำหรับโรงเรียน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

        นอกจากกิจกรรมที่ทางสถาบันฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการเองต่อเนื่องในวันถัดไปได้ ดังนี้

6.00 – 8.00 น.       กิจกรรมการดูพระอาทิตย์ขึ้น ณ บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 40

8.00 – 12.00 น.     กิจกรรมการเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

                             (โดยจะมีมัศคุเทศท้องถิ่นให้บริการนำทาง พร้อมการบรรยายความรู้)

 

   

 

รูปแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน นอกสถานที่

กำหนดการ

18.00 – 18.15 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร สื่อดาราศาสตร์ และแผนที่ดาว

18.15 – 19.30 น.     บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”

19.30 – 20.00 น.     เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

20.00 – 20.30 น.     กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.30 – 21.00 น.     กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                  เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

   

 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงาน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053-121268-9 ต่อ 305-307

โทรสาร 053-121250 

 

 

ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

        1. ติดต่อประสานงานเรื่องรายละเอียดและกำหนดการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ตามเบอร์ติดต่อข้างต้น เพื่อตรวจสอบตารางกิจกรรมที่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้  (หน่วยงานที่ประสงค์ขอความอนุเคราะจัดกิจกรรม กรุณาประสานงานล่วงหน้าในระยะเวลา ไม่เกิน 2 เดือน ก่อนถึงกำหนดจัดกิจกรรมของท่าน)

        2. การส่งหนังสือเชิญวิทยากร ส่งหนังสือ เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อจัดกิจกรรม  

        3. ในการให้ความอนุเคราะห์ทางสถาบันฯจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวิทยากร และสื่อ/อุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์ ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        4. การติดต่อประสานงานเรื่องที่พัก / ร้านอาหาร / รถโดยสาร ผู้ขอความอนุเคราะห์ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่พัก

        1. กางเต้น ณ สวนสน (ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ติดต่อ โทร. 053-286729-30 

        2. บ้านพักเป็นหลัง (ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ติดต่อ โทร. 053-286729-30

        3. บ้านพัก EcoHut บ้านพักบนดอยสูง (ของเอกชน) ติดต่อ โทร. 081-8817346

        4. หอพักสนามกีฬา 700 ปี (กรณีมาพักล่วงหน้าในเมืองเชียงใหม่) ติดต่อ โทร. 053-112307-13 e-mail. [email protected]

 

ร้านอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

        1. ครัวริมธาร ติดต่อ โทร. 081-7460129, 081-6720748

        2. ครัวมิตรภาพ ติดต่อ โทร. 081-9502117

 

รถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยอดดอยอินทนนท์

        1. รถตู้ปรับอากาศ คุณมิตร ติดต่อ โทร. 089-9995186

        2. รถสองแถว (รถแดง) คุณเกษม ติดต่อ โทร.081-8835935