กำหนดการรับสมัคร

Share

กำหนดการรับสมัคร

 

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

 

        กำหนดลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

       

        กำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)     รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเยาวชน (ไม่นำเสนอผลงาน) 

 

        กำหนดลงทะเบียน                                          รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ

        การลงทะเบียน                                              รับลงทะเบียนเข้าร่วมหน้างาน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559