ลงทะเบียน

Share

ลงทะเบียน 

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)           ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน TACs2016              คลิกที่นี่

- ตัวอย่างการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์                               .PDF              .Doc

- รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย                             .PDF              .Doc

- รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์                           .PDF              .Doc

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเยาวชน (ไม่นำเสนอผลงาน) 

 

ลงทะเบียน Online

 

 

กรอกใบสมัคร Online บน Google Form

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเยาวชน (ไม่นำเสนอผลงาน) จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ มีรายชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โดยเรียงลำดับก่อนหลังเป็นสำคัญ 

 
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเยาวชน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

>>Link<<