ดาวน์โหลด

Share

ดาวน์โหลด

 

1.TACS2016 Proceeding book 

2.หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

3.ประกาศ 

4.โครงการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 3 

5.กำหนดการการประชุมวิชาการฯ 

6.แบบยืนยันการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ 

7.หนังสือประชาสัมพันธ์โครการประชุมวิชาการฯ 

 

โปสเตอร์

 

logo