ติดต่อ

Share

ติดต่อ

        ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        เบอร์โทร : 053-225569 ต่อ 305  (วันและเวลาทำการ)

 

ผู้ดูแลประชุมวิชาการฯ

        1.คมสันต์ ธุรี                   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ

        2.ประณิตา เสพปันคำ       เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

        3.พิสิฏฐ นิธิยานันท์          เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์