กำหนดการรับสมัคร

Share

กำหนดการรับสมัคร

 

ผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

        กำหนดลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract)   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

        กำหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)     รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเยาวชน (ไม่นำเสนอผลงาน)

        กำหนดลงทะเบียน                                     รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

 

ผู้เข้าฟังการเสวนา เรื่อง “ลูกไฟที่ปรากฏเหนือฟากฟ้าเมื่องไทย”

        กำหนดลงทะเบียน                                     รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันงาน