ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

Share

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ (แบบบรรยาย)

คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ (แบบโปสเตอร์)

คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฟังการนำเสนอผลงาน (แบบไม่นำเสนอผลงาน)

คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง "ไขปริศนาลูกไฟที่ปรากฏเหนือฟากฟ้าเมืองไทย"

คลิกที่นี่

 

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

คลิกที่นี่