ข่าวสาร

Share

- 25 พ.ค. 2561 / ประกาศผลการคัดเลือกผู้นำเสนอโครงการแบบบรรยาย และผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์   

- 25 มี.ค. 2561 / เปิดรับสมัครและส่งบทคัดย่อ (Abstract)  ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่

- 1 มี.ค. 2561 / ยินดีต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 5