ข่าวสาร

Share

- 8 ส.ค. 2560/ ยินดีต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 

- 8 ส.ค. 2560/ เปิดรับสมัครการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 13 ตุลาคม 2560

- 9 ส.ค. 2560 / เปิดรับสมัครการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2560

- 3 พ.ย. 2560 / แจ้งเปลี่ยนกำหนดส่งแบบยืนยันเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560