ยืนยันการเข้าร่วม/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

Share

ยืนยันการเข้าร่วม (Confirmation)

ดาวน์โหลด แบบยืนยันการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 6

The Confirmation Form for TACs2019 presentation

 

รายงานฉบับบสมบูรณ์ (Full Paper)

        ผู้นำเสนอผลงานทั้งสองรูปแบบ (Oral presentation และ Poster presentation) ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และส่งรายงานพร้อมแบบยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานมายังคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานดังนี้

 

1. จำนวนรายงานไม่เกิน 4 หน้า (ขนาดกระดาษ A4)

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน คลิกที่นี่ 

- ขอบบน 3 ซม. 

- ขอบล่าง 2.5 ซม. 

- ขอบซ้าย 3 ซม. 

- ขอบขวา 2.5 ซม

3. แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt 

 

*** ส่งแบบยืนยันเข้าร่วมและบทความฉบับสมบูรณ์ มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ***