กำหนดการ

Share

          ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยค่ายแรก จะถูกจัดในช่วงต้นฤดูหนาว และค่ายสอง ถูกจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยในปี พ.ศ. 2561 - 2562 กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ดังนี้

 

NYC#12/1 (ค่ายแรก) ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561

NYC#12/2 (ค่ายสอง) ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2562