กำหนดการ

narit AstroPark Logo LOGO NYC     intanon


กำหนดการจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13
ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่