ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 12 ค่ายสอง

Share

 

        

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 12 (ค่ายสอง)

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายละเอียดชี้แจงผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม