รู้จัก Narit Youth Camp

narit LOGO Youth Camp copy AstroPark Logo intanon

 

        ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือที่รู้จักกันในชื่อ NARIT Youth Camp (NYC) เป็นกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประเทศ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาไปสู่งานวิจัยผสานความร่วมมือด้านกิจกรรม การพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

        ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นค่ายการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนได้มาเรียนรู้กิจกรรมดูดาวภายใต้พื้นที่ที่มีท้องฟ้าดีที่สุดในประเทศไทย ได้สัมผัสถึงความสวยงามของท้องฟ้าและวัตถุท้องฟ้าอันสวยงาม เรียนรู้การทำงานและกระบวนการศึกษาทางดาราศาสตร์กับนักดาราศาสตร์มืออาชีพ รวมไปถึงการได้มาใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการภาษา และวัฒนธรรม ทั้งความรู้ ความสนุกสาน และประสบการณ์ ที่น้องๆ จะได้รับ รอที่จะให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้และสัมผัสด้วยตัวเอง และทีมงาน NYC ก็พร้อมที่จะต้อนรับน้องๆ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 12 หรือ NYC#12

กลุ่มเป้าหมาย

        นักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จำนวน 120 คนต่อหนึ่งค่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี
  2. มีความรักและสนใจทางด้านดาราศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคืนอื่นได้
  3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง (ไม่มีผู้ปกครองหรือครูที่ปรึกษามาด้วย)
  4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย
  5. มีสภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

 


รายละเอียดโครงการค่าย NYC#13

    icon update
กำหนดการ ค่าย NYC#13

    icon update
ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

    icon update