ติดต่อ NYC

Share

ติดต่อสอบถาม

www.narit.or.th/index.php/student/nyc

www.facebook.com/NaritYouthCamp

e-mail : [email protected]

โทร. 053-121268 ต่อ 305(ค่ายNYC)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180