ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 ค่ายสอง

Share

   

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 (ค่ายสอง)

ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2561

 

 

 

          เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นการเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ  โปรดศึกษากำหนดการ  ข้อควรปฏิบัติ และข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ตามรายละเอียดที่แนบมาข้างล่างนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

ข้อควรปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 (ค่ายสอง)