ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 ค่ายแรก

Share

   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 (ค่ายแรก)

ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560

 

          ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่ส่งใบสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้ว และจะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต่อไป

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (120 คนแรก) จะต้อง ส่งเอกสารยืนยันการสมัคร โดยสแกนไฟล์หรือถ่ายรูป (ไฟล์PDF หรือ jpg) แนบไฟล์ตอบกลับมายัง E-mail : [email protected]  พร้อมทั้งให้ผู้ปกครอง ติดต่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานกิจกรรม ตามรายละเอียดดังนี้

1. ภาคเหนือ                                ติดต่อ คุณศวัสกมล  ปจิดี           โทร. 094-7486515

2. ภาคอีสาน และภาคตะวันออก   ติดต่อ คุณฟ้าประกาย เจียรคุปต์  โทร. 088-2673563

3. ภาคกลาง                               ติดต่อ คุณคมสันต์ ธุรี                 โทร. 088-2524424

4. ภาคใต้ และภาคตะวันตก         ติดต่อ คุณเจษฎา กีรติภารัตน์      โทร. 087-5670389

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) 120 คนแรก

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) จำนวน 45 คน (หมายเลขสำรองไม่ได้เรียงลำดับ ก่อน-กลัง)

 

 

เอกสารยืนยันการสมัครสมัคร (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

2. สําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาของผู้สมัคร (พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นต์สําเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

4. ใบอนุญาตให้เข้าค่ายฯ จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มในหน้าเว็ป) จำนวน 1 ชุด

 

* หมายเหตุ : หากไม่ได้รับเอกสารยืนยันการสมัคร และไม่ได้รับการโทรแจ้งยืนยันเข้าร่วมค่ายฯ จากผู้ปกครอง       ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะคัดเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ต่อไป

 

          เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นการเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ  โปรดศึกษากำหนดการ  ข้อควรปฏิบัติ และข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ตามรายละเอียดที่แนบมาข้างล่างนี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

ข้อควรปฏิบัติการเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กำหนดการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11 (ค่ายแรก)

แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 11