หน้าแรก

  • พิมพ์

โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

 

ข่าวสาร

1 พ.ย. 61 / ใบอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6 (สำหรับผู้ปกครอง)”

1 พ.ย. 61 / เปิดรับสมัคร “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน” ทางลัดไปลิ้งค์ใบสมัคร (คลิก!)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (คลิก!)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

- วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2562  เปิดรับสมัคร 

- 4 มีนาคม 2562                  ประกาศชมรมที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 10 ชมรม (จำกัดชมรมละ 4 คน) (ตัวจริง และตัวสำรอง)

- 4 - 8 มีนาคม 2562             อาจารย์ที่ปรึกษาโทรยืนยันสิทธิ์ 

- 12 มีนาคม 2562                ประกาศชมรมที่เข้าร่วมค่ายฯ 

- 7 - 10 พฤษภาคม 2562      วันค่ายชมรมดาราศาสตร์ฯ 

 

สอบถามเพิ่มเติม

053-121268 ต่อ 305