ติดต่อเรา

Share

E-mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 053-121268 ต่อ 305

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

 

National Astronomical Research Institute of Thailand (Public organization)

 

260 Moo 4, T.Donkaew, A.Maerim, Chiang Mai, Thailand. 50180