ประกาศ

Share

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่5 

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561

 

 

 

** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 **