ประกาศ

Share

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมรับมอบกล้องโทรทรรศ์

แบบยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบกล้องโทรทรรศ์

กำหนดการจัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศ์ ครั้งที่ 1

กำหนดการจัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศ์ ครั้งที่ 2