โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

Share

“77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

“60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์”

 

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ชุดใหญ่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน

 

 

ประกาศผลการคัดเลือก : http://www.narit.or.th/index.php/sirindhorntelescope-ann

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th/sirindhorntelescope

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (คุณคมสันต์ : 088-2524424)

เลขที่ 260 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053-121268-9 ต่อ 305

โทรสาร 053-121250

e-mail : [email protected]

 

1.โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า

2.ใบสมัครโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัดฯ

3.กำหนดการโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด