กิจกรรมในโครงการ

Share

     

        กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว ประจำปี 2560  จัดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง โดยจะเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมไปในแต่ละครั้ง อาทิเช่น ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, หอดูดาวสิรินธร ดอยสุเทพ , ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่  และ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

         

        ครั้งที่ 1 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

        ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

        ครั้งที่ 3 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

        ครั้งที่ 4 ณ ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

        ครั้งที่ 5 ณ หอดูดาวสิรินธร ดอยสุเทพ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (รับเพียง 150 ท่านเท่านั้น)     ดาวน์โหลดใบสมัคร!!!     ตรวจสอบรายชื่อ      กำหนดการ

        ครั้งที่ 6 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560

 

“ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป “