ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงบนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคา จ้างติดตั้งระบบดับเพลิงบนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,200 ซีซี จำนวน 2 คัน

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,200 ซีซี จำนวน 2 คัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงแบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...