ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 8 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยดาศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยดาศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเก่าใช้แล้ว จำนวน 233 รายการ

ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเก่าใช้แล้ว จำนวน 233 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...