ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาการเช่า 4 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563 จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาการเช่า 4 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563 จำนวน 6 เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และอาคารบ้านพักนักดาราศาสตร์ กม.31 จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ และอาคารบ้านพักนักดาราศาสตร์ กม.31 จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือค ุ่มือยานสำรวจระบบสุริยะ จำนวน 35,000 เล่ม

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือค ุ่มือยานสำรวจระบบสุริยะ จำนวน 35,000 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...