ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 4 ชุด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 4 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบป้องกันเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ log file และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบป้องกันเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ log file และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ
  2. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ
  3. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 1 รายการ
  4. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ อาคารปฏิบัติและอาคารเครื่องเคลือบ อาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์และกอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จำนวน 1 รายการ
  5. ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ