ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมช่วยผลิตชิ้นเครื่องกลความละเอียดสูง (Solid cam) จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อโปรแกรมช่วยผลิตชิ้นเครื่องกลความละเอียดสูง (Solid cam) จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 4 ชุด
  2. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบป้องกันเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ log file และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
  3. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ
  4. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ
  5. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ