ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงบนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบดับเพลิงบนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำนิทรรศการกึ่งถาวร หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำนิทรรศการกึ่งถาวร หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกีรติฯ นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...