ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือค ุ่มือยานสำรวจระบบสุริยะ จำนวน 35,000 เล่ม

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือค ุ่มือยานสำรวจระบบสุริยะ จำนวน 35,000 เล่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเครื่องกล จำนวน 1 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดชิ้นงานความละเอียดสูง 3 มิติ (CMM) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ (Reprint) ประจำปี 2559 จำนวน 11 รายการ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ (Reprint) ประจำปี 2559 จำนวน 11 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...